Que pode facerse na Oficina Virtual?

Actualmente, na Oficina Virtual podes facer as seguintes accións:

 • Consultar os contratos dos que es titular.
 • Ver a listaxe dos contratos que tes vinculados ao teu número de socio/a.
 • Tramitar unha modificación da potencia ou tarifa contratada.
 • Tramitar unha modificación da tensión.
 • Tramitar un cambio de titularidade do contrato. 
 • Modificar o número de conta bancaria desde onde pagas as facturas de electricidade de cada contrato.
 • Activar ou desactivar a doazón voluntaria dun centavo por kWh utilizado.
 • Ver e descargar as facturas das que es titular.
 • Consultar o teu número de socio/a (na sección «O meu perfil»). 
 • Modificar o correo electrónico de contacto coa cooperativa.
 • Modificar o resto de datos persoais: enderezo, teléfonos de contacto e imaxe de perfil. 
 • Consultar as últimas lecturas do contador que constan na nosa base de datos.
 • Se o contrato non ten a telexestión activada: facilitar a lectura do contador directamente a Som Energia.
 • Contratar un novo punto de subministración coa cooperativa.
 • Consultar e descargar as curvas horarias de uso de electricidade de cada contrato.
 • Ver os datos relativos á achega ao Generation kWh.
 • Facer novas achegas ao Generation kWh.

En «Artigos relacionados» (debaixo destas liñas) hai outros artigos do Centro de Axuda que explican como facer estas accións na Oficina Virtual. 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contactar Contactar