Acceder á Oficina Virtual por primeira vez

A primeira vez que accedas á  Oficina Virtual deberás activar a conta no apartado " Activación de novos usuarios".

Só precisas o número do DNI (NIF/CIF/NIE) e recibirás un correo electrónico ao enderezo que figura na nosa base de datos.

Deberás facer clic na ligazón que se inclúe no e-mail para activar o acceso co contrasinal que tamén se inclúe no mesmo correo. Aconsellamos mudar o contrasinal por seguridade, pondo unha que poidas lembrar, dende o apartado de "Datos Persoais".

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contactar Contactar