Consultar tódalas facturas

As facturas envíanse por correo electrónico. Para consultalas tamén podes facer uso da Oficina Virtual de Som Energia, onde toparás información sobre o teu contrato (se es titular ou pagador/a) e poderás consultar as facturas emitidas (sempre e cando sexas pagador/a).

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contactar Contactar