Achegar ao capital social da cooperativa

[També en: català] [También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri]

O obxectivo final de Som Energia é cubrir a totalidade da demanda de enerxía eléctrica dos socios e socias con plantas de produción renovábel propiedade da cooperativa. Para conseguir o financiamento necesario para impulsar estes proxectos, e para facer fronte ao crecemento da cooperativa, puntualmente Som Energia ofrece aos socios e socias a posibilidade de achegar capital social voluntario cunha remuneración en forma de xuro, fixado e revisado anualmente pola Asemblea Xeral. 

Daquela, as achegas voluntarias ao capital social da cooperativa son un dos métodos propios de financiamento de Som Energia, e teñen unhas condicións que as regulan. Estas condicións incorporan as resolucións da Asemblea e os mesmos estatutos de Som Energia.

Tratamento fiscal da achega ao capital social voluntario

A efectos da declaración da renda (IRPF), os xuros aboados teñen a consideración de rendementos do capital mobiliario e, polo tanto, están suxeitos á retención vixente do IRPF. Som Energia fai chegar, tanto a Facenda como a quen participa, un certificado no que se detallan os xuros aboados e a retención practicada, para que cada persoa poida realizar correctamente a declaración da renda.

Como e cando se reciben os xuros?

O pagamento dos xuros das achegas ao capital social e dos títulos participativos realízase anualmente mediante transferencia bancaria, durante o mes de xullo.

Que importe se pode achegar?

No caso das achegas voluntarias ao capital social, o importe mínimo son 100 euros e o máximo 100.000 euros (sempre múltiplos de 100) sumando todas as achegas que a persoa fixese con anterioridade.

Que xuro se recibe?

Cada ano, a Asemblea Xeral de socios e socias fixa a porcentaxe de remuneración anual en función do rendemento dos proxectos e a contorna económica. O obxectivo é conseguir un retorno atractivo para quen achegase capital e, ao tempo, que sexa viábel para a cooperativa.

Desde 2023, o xuro está fixado no 2 % nominal anual. Entre 2021 e 2022, fora do 1 % e anteriormente de 1,75 %, entre 2017 e 2020.

Como retirar a achega voluntaria?

Se algunha persoa ou entidade quere retirar a súa achega, pode solicitala en calquera momento cubrindo o seguinte formulario.

Como non hai permanencia obrigatoria, o retorno das achegas voluntarias ao capital social non ten ningún tipo de penalización.

O Consello Reitor pode rexeitar a devolución dunha achega se, durante ese mesmo ano, xa se devolveu o 10 % do total do capital social. Este límite é bastante superior ás peticións de retorno de achega que adoita haber anualmente. A intención do Consello Reitor, tal e como se explicou na Asemblea Xeral de 2019, non é utilizar esta cláusula (a de non devolver se xa se devolveu un 10 %); introduciuse para poder contabilizar as achegas como fondos propios da cooperativa, é dicir, para que poida estar máis capitalizada.

Que riscos leva consigo?

Som Energia, como calquera outra empresa, podería chegar a entrar en suspensión de pagos. Nesta situación, a orde de pagamento dos cartos pendentes sería: primeiro as débedas coa Administración, as débedas cos traballadores/as, logo os créditos, logo os títulos participativos, o capital social voluntario e, finalmente, o capital social obrigatorio.

 

Foiche útil este artigo? Grazas pola túa valoración Produciuse un problema ao enviar os teus comentarios. Por favor inténtao de novo máis tarde.

Aínda necesitas axuda? Contactar Contactar