Facilitar a lectura do contador a Som Energia

Para facilitar a lectura do teu contador directamente a Som Energia, entra na  Oficina Virtual.

Esta lectura serviranos para facer unha  estimación mensual do teu consumo cando a distribuidora non nos comunique a lectura a través dos seus medios.

Se queres enviala directamente á distribuidora, atoparás como facelo ao final deste artigo.

Pasos a seguir dentro da Oficina Virtual:

1.- Entra nos detalles do teu  contrato:

2.- Seguidamente, na parte baixa da pantalla, anotar a data e a lectura do contador (sen decimais nen ceros diante). Finalmente, xa podes darlle ao botón Enviar lectura:

Para facilitar a lectura do teu contador directamente á distribuidora da túa zona, atoparás os datos que piden na factura:

 EndesaDistribución

 IberdrolaDistribución

 EDP-HCEnergía

 UniónFenosaDistribución

 E.ON - Viesgo Distribución

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contactar Contactar