Como podo saber o meu número de socio/a?

 

Para saber o voso número de socio/a de Som Energia, podedes facelo de dúas maneiras:

  • Acceder á Oficina Virtual. Facer clic no despregábel de enriba á dereita e seleccionar «o meu perfil». A continuación, apareceranvos unha serie de datos do voso perfil, entre os que atoparedes o voso número de socio/a.

  • Recuperar o correo electrónico que recibistes cando vos asociastes á cooperativa. Alí tamén atoparedes o voso número de persoa socia.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contactar Contactar