A tarifa 3.0A

A tarifa 3.0A é a tarifa de acceso á rede determinada pola lei para tódolos puntos de subministración de baixa tensión con máis de 5 kW contratados: pequenas empresas, servizos de catering, restaurantes, hoteis, tafonas, cafeterías, escolas, oficinas, despachos, comunidades de barrio, etc..

Características da tarifa 3.0A (determinado por lei):

  • A tarifa 3.0A en tres períodos: P1 (Punta), P2 (Chá) e P3 (Val). Cada período corresponde a un período de tempo diario, onde o prezo da enerxía e da potencia é diferente: Os tres períodos da  tarifa3.0 A.
  • Tres potencias contratadas: Pode contratar unha potencia diferente para cada un dos tres períodos. Non hai valores normalizados e só unha das tres potencias ten que ser superior a 15kW*.
  • Posibilidade de superar a potencia contratada: En ningún caso se corta a subministración por pedir una potencia superior á contratada.
  • Facturación da potencia: No caso que o Maxímetro rexistre valores superiores aos da potencia contratada aplicarase un recargo. Do mesmo xeito, se o Maxímetro presenta valores máis baixos aplicarase unha rebaixa no momento de facturar a potencia.  O custo da potencia na tarifa 3.0A
  • Rexistro da potencia empregada:Maxímetro rexistra a potencia máxima utilizada en cada  franxa horaria ao longo dun período de 30 días. Isto permite que, cando hai un rexistro de 12 meses pódese facer un cálculo da potencia que fora óptima contratar no último: Estudos de optimización da potencia na tarifa 3.0A
  • Unha modificación do contrato cada 12 meses: A empresa de distribución de enerxía eléctrica pode negarse a modificar a potencia contratada máis de unha vez cada 12 meses e é por iso que temos que ter moita conta e ter presente esta franxa de tempo vista á hora de escoller a potencia a contratar.
  • Rexistro e facturación de 'potencia reactiva: enerxía reactiva aparece nas instalacións eléctricas que empregan aparellos eléctricos que precisan crear campos magnéticos e eléctricos para o seu funcionamento. Esta enerxía é molesta para a distribución, polo tanto, foron creados sobre-custos para os excesos de consumo desta enerxía.
  • Facturación mensual na lectura real: A facturación é mensual e a lectura do maxímetro ten que ser real, porque non é posíbel estimar a lectura da potencia utilizada rexistrada polo maxímetro.

* Algunhas pequenas empresas de distribución eléctrica locais non deixan que dous dos períodos teñan unha potencia contratada inferior a 15kW.

Still need help? Contactar Contactar