Enerxía reactiva; que é, efectos na factura e como eliminala

[També en: català] [También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri]

Enerxía reactiva

A enerxía reactiva aparece nas instalacións eléctricas cando se utilizan aparellos que precisan crear campos magnéticos e eléctricos para funcionaren. É dicir, electrodomésticos que teñen bobinas e condensadores. Por exemplo, os motores de refrixeradores e conxeladores, fluorescentes e transformadores, entre outros.

Esta enerxía é molesta para a distribución, xa que aumenta as perdas nas redes eléctricas. Por esta razón, creáronse recargas polo exceso de enerxía reactiva pasada á rede.

Ademais de repercutir na túa factura, a enerxía reactiva tamén provoca que baixe a potencia na túa instalación, o que te obriga a ter unha maior potencia contratada.

Dependendo dos dispositivos presentes na instalación, a enerxía reactiva que pode aparecer pode ser enerxía reactiva indutiva ou enerxía reactiva capacitiva. Estas compénsanse entre si, polo que ao final só pode haber enerxía dun dos dous tipos.

A enerxía reactiva mídese en kVArh (kilovoltiosamperios por hora reactiva).

Enerxía reactiva indutiva

A enerxía reactiva indutiva aparece nas instalacións eléctricas basicamente cando temos dispositivos que funcionan con bobinas. Por exemplo, calquera electrodoméstico que funcione cun transformador, motores (frigoríficos e conxeladores), compresores (aire acondicionado), fornos microondas, tubos fluorescentes...

Penalizacións por enerxía reactiva indutiva

Aplícanse penalizacións por enerxía reactiva indutiva xerada unicamente en contratos con potencia contratada superior a 15 kW en baixa tensión (tarifa 3.0TD) e en todos os contratos con alta tensión, tarifas 6.1TD, 6.2TD, 6.3TD e 6.4TD.

Se a enerxía reactiva indutiva que aparece na nosa instalación é inferior ao 33% da enerxía activa utilizada, non haberá penalización. Até o 33% nunca se paga. Págase cada kVArh extra, se superamos este 33 %.

O período P6, que corresponde ao horario de 0 a 8 da mañá en días laborábeis, máis todas as fins de semana e festivos do estado, está exento deste tipo de penalización.

Custo económico da enerxía reactiva indutiva

Se a enerxía reactiva indutiva que aparece na instalación é superior ao 33% da enerxía activa utilizada, pagaremos 0,041554 euros por cada kVArh de máis.

Se a enerxía reactiva indutiva que aparece na instalación é superior ao 75% da enerxía activa utilizada, pagaremos 0,062332 euros por cada kVArh de máis.

Posibilidade de interrupción da subministración

A normativa marca que se en tres meses a enerxía reactiva indutiva supera en 1,5 veces o uso de enerxía activa, é obrigatorio que a persoa titular do punto de subministración faga as accións necesarias para eliminala. Se a incidencia persiste, a empresa distribuidora podería chegar a suspender a subministración.

Como se elimina a enerxía reactiva indutiva

A opción máis común é compensar a enerxía reactiva indutiva instalando unha batería de condensadores.

Nestes casos, recomendamos contactar cunha empresa especializada que nos propoña solucións para minimizar a enerxía reactiva. É importante pedir varios orzamentos e ter claro cando recuperaremos o investimento. Polo xeral, o período de devolución é baixo, polo que vale a pena estudar o caso.

Enerxía reactiva capacitiva

Aínda que non é tan común, a enerxía reactiva capacitiva aparece nas instalacións eléctricas de xeito semellante á enerxía reactiva indutiva, mais de signo oposto. Xorde cando na instalación dispomos de baterías de condensadores, iluminación tipo LED, ordenadores ou cables soterrados.

Penalizacións por enerxía reactiva capacitiva

A lei vixente establece que as penalizacións por enerxía reactiva capacitiva só poderán aplicarse a contratos con tarifas de alta tensión. Estes son 6.1TD, 6.2TD, 6.3TD e 6.4TD.

Estas sancións só se aplicarán no período P6 que, como dixemos, corresponde ao horario de 0 a 8 da mañá en días laborábeis, máis todos os horarios de fins de semana e festivos.

Custo económico da enerxía reactiva capacitiva

Se a enerxía reactiva capacitiva que aparece na instalación é superior ao 20 % da enerxía activa consumida por hora, pode aparecer unha penalización. Por agora, a CNMC propón un prezo de 0 euros por cada KVArh de máis e deixa a porta aberta para aplicar unha penalización posteriormente.

Como se elimina a enerxía reactiva capacitiva da instalación

Existen varias opcións que se poden aplicar en caso de que apareza enerxía reactiva capacitiva na instalación. Desde a cooperativa aconsellamos contactar cunha empresa especializada para buscar a mellor solución ao respecto.

Foiche útil este artigo? Grazas pola túa valoración Produciuse un problema ao enviar os teus comentarios. Por favor inténtao de novo máis tarde.

Aínda necesitas axuda? Contactar Contactar