Enerxía reactiva; que é, efectos na factura e como eliminala

A enerxía reactiva aparece nas instalacións eléctricas cando se empregan aparellos que precisan crear campos magnéticos e eléctricos para o seu funcionamento. É dicir, aparellos que dispoñen de bobinas e condensadores. Por exemplo, os motores dos frigoríficos e conxeladores, os fluorescentes, os transformadores, entre outros.

Esta enerxía é molesta para a distribución, xa que incrementa as perdas nas redes eléctricas. Por causa disto, creáronse recargos para os excesos de consumo deste tipo de enerxía.

A enerxía reactiva tamén provoca unha baixada de potencia na túa instalación, obrigando a ter unha potencia contratada maior.

A enerxía reactiva mídese en kVArh (kilovoltioamperios reactivos-hora)

As penalizacions por enerxía reactiva:

Por un consumo excesivo de enerxía reactiva penalízase cuns recargos, para as seguintes tarifas, con ou sen discriminación horaria.

Tarifas 2.0A e 2.1A

Para estas tarifas, factúrase únicamente se a enerxía reactiva supera o 50% do consumo de enerxía activa.

Tarifas 3.0A e 3.1A

Para estas tarifas por riba de 15kW, as penalizacións aplicaranse nos períodos P1 e P2. O P3 queda ausente de penalización por reactiva.

Se o consumo da nosa enerxía reactiva é inferior ao 33% da enerxía activa consumida, non haberá penalización. Este 33% nunca se paga. Págase cada kVArh de máis, se superamos este 33%.

Custo económico da reactíva

Para todas as tarifas, o custo por exceso de enerxía reactiva é:

Se o consumo da nosa enerxía reactiva é superior ao 33% da enerxía activa consumida, pagaremos 4,1554 ct por kVArh de máis.
Se o consumo da nosa enerxía reactiva é superior ao 75% da enerxía activa consumida, pagaremos 6,2332 ct por kVArh de máis

Referencias: BOE -A-2001-20850BOE -A-2005-21100 e BOE -A-2009-21173.

Como eliminar o custo por enerxía reactiva:

A opción máis habitual é compensar a enerxía reactiva instalando unha batería de condensadores.

Nestes casos aconsellamos contactar cun técnico ou empresa especializada que nos proporá solucións para baixar a enerxía reactiva. É importante pedir diferentes orzamentos e ter claro o tempo en que se recuperará o investimento. Habitualmente o período de retorno é baixo, así que paga a pena estudar o caso.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contactar Contactar