O bono social

Que é o bono social?

É unha axuda creada polo Goberno, en vixencia dende o ano 2009, coa finalidade de "protexer" a determinados colectivos, considerados vulnerábeis. En outubro de 2017 apróbanse novas condicións para acceder a esta axuda.
Actualmente, representa unha redución do termo de potencia e do termo de enerxía sobre a factura de electricidade, do 25% para os consumidores vulnerábeis e do 40% para os consumidores vulnerábeis severos.
Se se cumpre calquera das condicións establecidas, pódese solicitar ser beneficiario/a do bono social, a condición de que o contrato de electricidade estea nunha comercializadora de referencia (mercado regulado) e se considere que a vivenda é a habitual.

Cales son as comercializadoras de referencia?

Pódese contratar con calquera destas compañías eléctricas, con independencia de onde se tope a vivenda.

Hai que ter en conta que se debe solicitar a tarifa PVPC (prezo voluntario ao pequeno consumidor), que é a tarifa regulada e presentar a solicitude e documentación pertinente para pedir a aplicación do Bono Social.

Como solicitalo?

As solicitudes para pedir o Bono Social atópanse na páxina web de cada unha das comercializadoras de referencia e hai diferentes tipos de solicitude, así como documentación requirida en razón de cal é a condición pola que se pide a axuda.

Na páxina web do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo podedes topar máis información del Bono Social.

E con Som Energia?

Lamentabelmente, en Som Energia non podemos aplicar o Bono Social establecido polo Goberno, porque somos unha comercializadora do mercado libre e non do mercado eléctrico regulado.

O feito de que a aplicación do Bono Social só a poidan ofrecer as empresas do mercado regulado, limita a liberdade dalgunhas persoas para elixir con quen contratar a luz, porque lles representa perder a axuda á que teñen dereito.

Así pois, habería que revisar a regulación relacionada, pero ao mesmo tempo, tampouco descartamos converternos en comercializadora de referencia algún día se isto realmente fose útil para lograr os nosos obxectivos. Deberase valorar no seu momento porque aínda non cumprimos os requisitos que se piden para operar dentro do mercado regulado.

De tódolos xeitos, teñamos presente que igual de importante é reducir o noso uso de enerxía que un desconto económico na nosa factura. Ser máis eficientes axudaranos a reducir o custo da factura de xeito sostido no tempo así como a diminuír o impacto ambiental.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contactar Contactar