Custo dos excesos de potencia para as tarifas de máis de 50 kW e servizos auxiliares

[També en: català] [También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri]

Puntos de subministración afectados

Para puntos de subministración que dispoñen dun equipo de medida con seguimento cuarto-horario, os chamados contadores ou tipos de puntos de medida 1, 2 e 3, a facturación dos excesos de potencia faise mensualmente por excesos cuarto-horarios, ou sexa, mírase, de cada cuarto de hora, se se superou ou non a potencia contratada.

Este tipo de contadores adoitan corresponder a unha tarifa de máis de 50 kW de potencia contratada, xa sexa la tarifa3.0TD ou as de alta tensión 6.1TD, 6.2TD, 6.3TD e 6.4TD.

Aínda que non é habitual, existen puntos de subministración con tarifa 2.0TD (potencia contratada por debaixo de 15 kW) que dispoñen de contador tipo 3. Isto ocorre, por exemplo, para servizos auxiliares de plantas de produción fotovoltaica que, a pesar de ter a tarifa 2.0TD, teñen punto de medida tipo 3. Neste caso, tamén lles afectan as penalizacións por exceso de potencia.

Como funciona a penalización de potencia por excesos cuarto-horarios?

Tal e como dixemos, para os puntos de subministración detallados, rexístranse todos os períodos de 15 minutos nos que se superou a potencia contratada. Se nun cuarto de hora se superou (sexan as veces que sexan), factúrase a penalización unha vez. Se nun cuarto de hora non se superou, non se factura.

En caso de superar a potencia contratada, a penalización aplicarase en función do número de veces que se supere durante o período facturado (arredor dun mes) e non polo rexistro máximo.

Se aumentas o número de intervalos de 15 minutos nos que superas a potencia contratada, aumentará tamén o que terás que pagar polos excesos. A penalización tamén é maior se aumentas o valor da potencia utilizada.

O custo dos excesos de potencia calcúlase para cada período tarifario (P1, P2, P3, en caso da tarifa 2.0TD, e de P1 a P6 polas demais tarifas) coa seguinte fórmula:

Onde

Pdj = potencia demandada en cada un dos cuartos de hora j do período p, en que se ha superou Pcp.

Pcp = potencia contratada no período p considerado.

Unha vez obtidos os diferentes valores de cada período, multiplícanse por un valor que é definido por lei que se chama coeficiente de discriminación e por outro valor de prezo, chamado termo de exceso de potencia.

Unha vez acadados estes valores, de cada período, súmanse, para ter o valor resultante. Así, a fórmula completa para calcular a facturación dos excesos de potencia (FEP) rexistrados en cada período é:

Onde

FEP =  Facturación dos excesos de potencia

Kp = coeficiente de discriminación por período horario p. Segundo o período e a tarifa, este coeficiente toma os seguintes valores:

tep = termo de exceso de potencia, expresado en euros / kW, da peaxe correspondente. Estes prezos defínense segundo o tipo de tarifa, e toman os seguintes valores:


Pdj = potencia demandada en cada un dos cuartos de hora j do período p, en que se superou Pcp.

Pcp = potencia contratada no período p considerado.

i = número de períodos horarios dos que consta o termo de facturación de potencia da peaxe correspondente.

Estas potencias exprésanse en kW.


Penalización por enerxía reactiva

Hai que ter en conta que a penalización por excesos de potencia non é a única que pode aparecer na factura.

Tal como explicamos na seguinte ligazón, ás veces, segundo as características da instalación, poden aparecer penalizacións por enerxía reactiva.

Ligazóns relacionadas


Foiche útil este artigo? Grazas pola túa valoración Produciuse un problema ao enviar os teus comentarios. Por favor inténtao de novo máis tarde.

Aínda necesitas axuda? Contactar Contactar