Custo dos excesos de potencia para tarifas de até 50 kW

[També en: català] [También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri]

O maxímetro calcula a media de potencia utilizada cada cuarto de hora e, se esta media resulta superior á potencia contratada, aplícase unha penalización.

Nas tarifas 3.0TD e nas tarifas de alta tensión 6.1TD, 6.2TD, 6.3TD e 6.4TD cunha potencia contratada de até 50 kW, esta penalización será o prezo da potencia excedida naquel período concreto polo dobre da diferenza entre a potencia utilizada e a potencia contratada, e aplicarase só aos períodos nos que houbera o exceso:

2 x (potencia utilizada – potencia contratada) x prezo do exceso de potencia

Por potencia utilizada enténdese o valor de potencia utilizada máis elevado de todos os valores mensuais de potencia media cuarto-horaria.

A potencia contratada será a que corresponda a cada un dos períodos de potencia.

Os prezos de exceso de potencia defínense segundo o tipo de tarifa, e toman os seguentes valores:

Still need help? Contactar Contactar