A quen chamar en caso de avaría?

[També en: català] [También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri]

Se quedas sen luz o primeiro que podes facer é valorar a quen afecta a avaría, se só afecta á túa casa ou tamén afecta outros puntos de subministración (veciñanza, outros puntos da rúa ou da zona...).

Se a interrupción do servizo só afecta o teu punto de subministración, quererá dicir que a incidencia está localizada na túa instalación interna (da casa ou da comunidade veciñal). Neste caso, podes revisar que non saltaran as proteccións do cadro eléctrico ou o ICP. Setodos os interruptores do cadro eléctrico están subidos, tamén podes comprobar que non saltara o ICP interno do contador dixital. Se é así, aparecerá unha mensaxe na pantalla, e é posíbel que sexa preciso reiniciar o contador, podes facelo premendo o botón. Se os diferenciais e o ICP do cadro de luces están subidos e o contador funciona con normalidade, e aínda así segue sen haber luz, daquela recomendámosche que contactes con persoal electricista autorizado.

Se a avaría afecta outros edificios da zona, probabelmente se trate dunha avaría da rede eléctrica. Neste caso, a empresa de distribución eléctrica é quen debe resolver o problema. A distribuidora é a propietaria da rede e a responsábel da calidade da subministración, e quen dispón dos medios técnicos e humanos para dar resposta en caso de incidencias coa subministración eléctrica (cortes, subidas ou baixadas de tensión, etc.). De feito, parte dos custos regulados incluídos na factura eléctrica están destinados a pagar ás distribuidoras polo seu labor de garantes da calidade da subministración.

Nas facturas de luz de Som Energia aparece o teléfono de avarías da distribuidora da túa zona para poder contactar en caso de que sexa preciso. Se decides contactar coa distribuidora por un corte de subministración e esta envía persoal técnico, poden chegar a facturarche por concepto de desprazamento, se finalmente a incidencia afectaba á túa instalación interna.

Desde Som Energia, como comercializadora eléctrica, podemos tramitar reclamacións pola maioría de aspectos que afectan á rede, mais non para os casos de avaría ou de falta de subministración, que adoitan ser de carácter urxente. Se te atopas neste caso, precisarás contactar directamente coa distribuidora (atoparás o teléfono na túa factura).


A distribuidora e-distribución (que dá servizo en Aragón, Andalucía, Illas Baleares, Canarias, Cataluña e unha parte de Estremadura) ten un mapa actualizado coas interrupcións de subministración de enerxía causadas por avarías na rede ou por traballos de mantemento programados.

Still need help? Contactar Contactar