A quen chamar en caso de avaría?

En caso de quedarse sen luz, primeiro de nada, hai que valorar a quen atinxe a avaría, se soamente ao noso fogar ou a toda a rúa.

Se o apagón só afecta ao noso punto de subministración, a incidencia está localizada na nosa instalación interna (de casa ou da comunidade de veciños) e o primeiro será revisar que non salten as proteccións do cadro eléctrico ou o ICP . No caso que todos os interruptores do cadro eléctrico estean subidos e continue sen haber luz, quen deberá actuar será un electricista especialista.

Se a avaría afecta a outros edificios da zona, seguramente teña que ver cunha avaría da rede eléctrica. Neste caso, a empresa de distribución elèctrica da túa zona é quen debe resolver o problema. Esta é a propietaria da rede e responsábel da calidade da subministración, e quen dispón dos medios técnicos e humanos para dar resposta en caso de incidencias coa subministración eléctrica (cortes, subidas ou baixadas de tensión, etc.). De feito, parte dos custos regulados incluídos na factura eléctrica, destínanse a pagar ás distribuidoras polo seu labor de garantes da calidade da subministración.

Nas facturas da luz aparece o teléfono de avarías da distribuidora de cada zona para poder contactar no caso de que sexa preciso. 
Se contactas coa distribuidora por un corte de subministración e esta manda un técnico, poden chegar a facturar por concepto de desprazamento, se finalmente a incidencia afectaba á instalación interna.

Som Energia, como comercializadora eléctrica podemos axudar a tramitar reclamacións, pero non en casos de urxencia por falta de subministro eléctrico por causa dunha avaría.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contactar Contactar