Que debo facer para presentar unha reclamación a Som Energia?

[També en: català] [También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri]

Como tramitar unha reclamación?

De xeito xeral, se queres presentar unha reclamación, tesnos que escribir un correo a reclama@somenergia.coop contándonos o teu caso.

Habitualmente hai dous motivos polos que se quere presentar unha reclamación: danos ou perdas na instalación eléctrica, ou ben incidencias na factura.

Sufrín danos ou perdas na miña instalación eléctrica

Se a reclamación é para facer unha petición de indemnización, porque sospeitas que unha alteración eléctrica provocou unha avaría nun ou varios aparellos eléctricos, é preciso que nos escribas un correo electrónico coa seguinte información:

  • O número de contrato e o número CUPS (Código Universal de Punto de Subministración).
  • A data da alteración na subministración eléctrica (se pode ser, exacta)
  • O número de incidencia que che facilitara a distribuidora, se o tes.
  • Unha breve descrición dos feitos.
  • Unha valoración aproximada dos danos que sufriches.
  • Toda a documentación que consideres necesaria para acreditar os danos.

Estes datos servirannos para comunicarnos coa distribuidora, que nos indicará se a orixe da alteración provén da súa rede eléctrica ou non.

Estou en desacordo cunha factura

Se a reclamación ten que ver coa factura eléctrica, aconsellámosche que revises antes a información que damos en este artigo.

Se tes algunha dúbida ou motivo de discrepancia coa factura, o mellor é que contestes o correo da factura en cuestión ( factura@somenergia.coop). Así, desde o Equipo de Factura da cooperativa axudarémoste a resolver calquera dúbida ou incidencia sobre a facturación. Tamén te axudaremos a valorar se o que convén, finalmente, é presentar unha reclamación á distribuidora ou non.

Información importante en relación coas reclamacións, a subministración e as instalacións

Quen fai o que no mercado eléctrico? 

Som Energia somos unha empresa comercializadora. Como tal, encargámonos de comprar a electricidade no mercado maiorista e facturar aos nosos contratos segundo o uso da electricidade que fixeron. Tamén enviamos a factura da luz e tramitamos as modificacións contractuais como cambios de titular ou potencia contratada. Ademais, xestionamos as reclamacións que poidas ter en relación co contrato de subministración eléctrica, de acordo coas Condicións Xerais.

A empresa distribuidora é a propietaria da rede eléctrica de distribución e habitualmente tamén ten a propiedade do contador. A distribuidora tamén é a encargada de que chegue a electricidade a todos os puntos a través da súa instalación de cables, de manter esta instalación e de velar polo bo funcionamento da rede de distribución, polo tanto, é a empresa que debes avisar se hai algunha avaría na subministración eléctrica. Tamén se encarga de tomar as lecturas dos contadores dos puntos de subministración e envialas á comercializadora. 

Finalmente, a persoa titular da subministración suministro é a responsábel de manter en bo estado a súa instalación. Esta inclúe a caixa xeral de protección (CGP), a cablaxe e os elementos de protección que se sitúan no cadro eléctrico.

Reclamacións a outros organismos

En caso de que esteas en desacordo en como se resolveu unha reclamación, tes distintos organismos aos que podes acudir para verificar se a resolución é correcta e se adapta á lei. Se este é o teu caso, podes visitar este outro artigo, onde explicamos brevemente cales son estes organismos aos que podes presentar unha reclamación.

Still need help? Contactar Contactar