Tarifas de alta tensión 6.1TD, 6.2TD, 6.3TD e 6.4TD

[També en: català] [También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri]

Baixo o paraugas das tarifas 6.X agrupamos todas aquelas tarifas de alta tensión, isto é para subministracións cunha tensión de acceso superior a 1 kV.

Este tipo de tarifas é habitual en polígonos industriais, mais tamén naqueles puntos de subministración afastados das redes de distribución de baixa tensión, os cales se conectan a redes de alta tensión. Esta circunstancia pode darse en zonas rurais.

Segundo a tensión atopamos as seguintes tarifas de acceso:

  • Tarifa 6.1TD: cunha tensión maior que 1 kV e inferior a 30 kV.
  • Tarifa 6.2TD: cunha tensión maior ou igual a 30 kV e inferior a 72,5 kV.
  • Tarifa 6.3TD: cunha tensión maior ou igual a 72,5 kV e inferior a 145 kV.
  • Tarifa 6.4TD: cunha tensión igual ou superiores a 145 kV  

Na sección de tarifas de electricidade da web da cooperativa podes atopar os prezos da tarifa 6.1TD, a máis habitual das tarifas de alta tensión. Se a túa subministración dispón dunha tensión de acceso superior a 30 kV e queres contratar coa cooperativa, pódesnos enviar un correo a empresa@somenergia.coop e facilitarémosche información ao respecto.

Características das tarifas 6.1TD, 6.2TD, 6.3TD e 6.4TD

Horarios e períodos

As tarifas 6.1TD, 6.2TD, 6.3TD e 6.4TD dispoñen de 6 períodos de enerxía e de potencia chamados P1, P2, P3, P4, P5 e P6, e que teñen, cada un, uns prezos concretos de enerxía e potencia (os prezos do P1 son os máis elevados, e despois van diminuíndo até os do P6, que son os máis económicos).

En cada zona territorial (Península, Illas Baleares e Illas Canarias), e segundo que mes do ano sexa, corresponde un período ou outro. Para unha información máis detallada podes consultar este artigo: Horarios e períodos da tarifa 3.0TD e as tarifas de alta tensión 6.1TD, 6.2TD, 6.3TD e 6.4TD

6 potencias contratadas

Pódese contratar unha potencia diferente a cada un dos seis períodos, que coinciden cos períodos de enerxía. Porén, é preciso que sigan o criterio de potencias crecentes, é dicir, a potencia contratada nun período concreto debe ser igual ou superior á do período anterior. Isto significa que:  P1 <= P2 <= P3 <= P4 <= P5 <= P6.

Posibilidade de mellorar a potencia contratada

En ningún a subministración queda interrompida por utilizar unha potencia superior á contratada.

A factura coas tarifas 6.1TD, 6.2TD, 6.3TD e 6.4TD

Facturación da potencia

O termo de potencia factúrase en dous conceptos: por unha banda factúrase a potencia contratada de cada un dos seis períodos e, pola outra, os excesos de potencia ou penalizaciónscando se supera a potencia contratada de cada un dos períodos.

Para determinar o custo destas penalizacións deberá ter en conta a potencia contratada.

Facturación da enerxía utilizada

É o custo da enerxía utilizada en cada período. Multiplícanse os kWh utilizados durante cada un dos períodos polo prezo do kWh en cada período.

O prezo da enerxía activa (€ / kWh) é diferente en cada un dos períodos, e podemos falar dun escalado de prezos onde o período P1 é o máis caro, e o resto de períodos (P2, P3, P4 e P5) van baixando gradualmente de prezo, até o período P6, que resulta o máis económico.

Podes consultar os prezos de Som Energia na sección de tarifas da nosa web.

Facturación da enerxía reactiva

A enerxía reactiva aparece nas instalacións eléctricas cando se utilizan aparellos que precisan crear campos magnéticos e eléctricos para o seu funcionamento. Esta enerxía é molesta para a distribución e por esta razón creáronse recargas polos excesos desta enerxía pasados á rede. Neste termo, Som Energia non aplica ningunha marxe de beneficio.

Outros conceptos da factura

Na factura tamén verás reflectidos outros conceptos que hai que sumar para obter o custo total:

  • Alugueiro de equipos: trátase do alugueiro dos contadores que pagas á distribuidora a través da nosa factura. No caso de ter o contador en propiedade (pouco habitual), este importe será 0 €.
  • Imposto de electricidade: é un imposto regulado polo goberno (a este imposto aplícaselle tamén o IVE). A lei recolle certas bonificacións para certas actividades económicas. Explicámolo nesta ligazón: Bonificación do imposto eléctrico
  • IVE, actualmente do 21 %.
  • Donativo voluntario: este concepto está exento de IVE.
  • Dereitos de acceso, de extensión, de enganche, verificación ou supervisión: conceptos que cobra a empresa distribuidora a través da nosa factura se tramitaches unha alta de subministración ou fixeches unha modificación contractual.
Foiche útil este artigo? Grazas pola túa valoración Produciuse un problema ao enviar os teus comentarios. Por favor inténtao de novo máis tarde.

Aínda necesitas axuda? Contactar Contactar