Que é e cal é a finalidade do proxecto Generation kWh?

[També en: català] [También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri]

ATENCIÓN! 

O proxecto do Generation kWh conseguiu todo o financiamento necesario para sacar adiante as tres plantas de produción de enerxía renovábel previstas. Unha vez conseguido o obxectivo marcado, xa non existe a opción de seguir achegando. O feito de acadar o financiamento necesario (e que, polo tanto, xa non se poidan facer máis achegas) non afecta en nada ás participacións feitas até agora. Podes ler a noticia nesta ligazón.

O Generation kWh é un innovador modelo de achegas baseado no retorno enerxético en lugar do retorno financeiro. É unha vía da cooperativa para obter financiamento para a construción e posta en marcha de plantas de produción de enerxía eléctrica de fontes renovábeis.

Permite ofrecer á persoa socia interesada a posibilidade de gozar de enerxía renovábel a prezo dos custos de xeración das plantas de Som Energia. É unha especie de autoprodución colectiva, moi axeitada se a instalación de placas fotovoltaicas é difícil ou pouco viábel, ou nos casos en que non se ten unha vivenda en propiedade. O Generation kWh tamén pode servir para complementar a enerxía que xere unha instalación de autoprodución xa existente.

Participar é facelo nun proxecto con valores e principios, en defensa do medio ambiente, contribuíndo a loitar contra o cambio climático e fomentando a transición enerxética.

Como funciona e que debo facer para participar?

  • Primeiramente, debes revisar canta enerxía utilizas habitualmente ao longo dun ano (este dato pode saberse consultando as facturas, baixo a gráfica de barras de uso mensual de luz).
  • Seguidamente, debes decidir a cantidade de diñeiro que queres achegar, a partir dun mínimo de 100 euros. Para decidilo, pode serche útil consultar o seguinte artigo:Generation kWh: hai unha cantidade mínima ou máxima para achegar? Tes que ter en conta que a cantidade de enerxía que recibas a prezo Generation kWh será en función da achega que fixeras.
  • Con todas as achegas, a cooperativa impulsa os proxectos de xeración eléctrica renovábel. Estas achegas teñen a consideración de préstamo a favor de Som Energia.
  • A partir do ano de facer a achega, e en función da cantidade de diñeiro achegada, recibirás unha parte da electricidade a prezo de custo durante 24 anos (ver asección de tarifas da web, Tarifa Generation kWh). Este prezo é o resultado dos custos de xeración das plantas da cooperativa financiadas por este proxecto. Explicámolo con máis detalle neste outro artigo:Como se calcula o prezo da tarifa Generation kWh?
  • Así, na sección de Facturación por electricidade utilizada das facturas da cooperativa poderás ver, por cada período, unha liña específica que corresponderá á parte de enerxía que obtés a prezo Generation kWh (GkWh). Por exemplo:

6ac9144bdbe69b9e74fccab01e1e456c.png

  • Como participante do Generation kWh, a cantidade de enerxía que che corresponde impútase ao contrato do que es titular, e se hai excedentes de enerxía (non chegas a utilizar toda a que che corresponde) podes pasala tamén a outros contratos da cooperativa, estean ou non ao teu nome [1]. Para pedilo e definir a prioridade de reparto, tes que escribirnos un correo a info@somenergia.coop. Para máis información podes ler o seguinte artigo:Generation kWh: que pasa se utilizo menos electricidadr da prevista? Poderei recuperar a achega?
  • Som Energia garante que o capital do préstamo se devolverá por completo en vintecinco anos. A primeira cota de retorno do préstamo farase efectiva dous anos despois da aceptación do contrato (tempo necesario para pór en marcha os proxectos de xeración). Para máis información podes consultar a seguinte ligazón:Generation kWh: está garantido o retorno do diñeiro pasados os 25 anos?
  • O préstamo non devindicará xuros a favor da persoa socia. O aforro obtido nas facturas - en caso de que haxa - é considerado pola Axencia Tributaria como rendementos en especie, polo que se aplica unha retención do 19 % a conta do IRPF, que se verá reflectido na información fiscal, semellante á información que facilitan as entidades financeiras dos xuros xerados por unha conta bancaria.
  • O capital devolverase en 23 pagas, unha cada ano, a partir do final do segundo ano de participación descontando a cantidade correspondente á retención do 19 % calculado sobre o aforro conseguido no ano anterior, en caso de que haxa.

[1] Se unha persoa (A) decide pasar kWh de prezo Generation kWh que lle sobran a outra persoa (B), a persoa A, a que participa do Generation kWh, farase cargo da retención que se aplique a todo o aforro que supuxera, en caso de que o houbese, tamén o aforro que supuxeran os kWh que pasou á persoa B. Dalgún xeito é como se a persoa A «agasallase» á persoa B o feito de poder gozar dunha cantidade de enerxía a prezo Generation. A persoa A paga a retención (trátase de cantidades pequenas) e a persoa B paga aquela enerxía a prezo Generation kWh.

Foiche útil este artigo? Grazas pola túa valoración Produciuse un problema ao enviar os teus comentarios. Por favor inténtao de novo máis tarde.

Aínda necesitas axuda? Contactar Contactar