Generation kWh: existe unha cantidade mínima e máxima a aportar?

O capital mínimo a aportar é de 100 euros e equivale a unha Acción Enerxética. O capital máximo a aportar depende da electricidade que se utiliza anualmente.

  Podemos decidir, segundo a nosa capacidade economica, autoproducir a porcentaxe que queiramos do uso de electricidade que facemos anualmente (25%, 50%, 90%, ...).
A ter en conta...

Poderiamos pensar que o límite máximo é o 100% do noso uso anual, pero deberiamos ter en conta algunhas ideas:

  • Se coidamos que reduciremos o noso uso total durante os vindeiros anos (medidas de eficiencia, incorporar autoprodución na nosa casa, etc.) pode ser aconsellábel marcarnos un límite do 70%, por exemplo.
  • Pero tamén podemos exceder o 100% puesto que, en todo caso, se nos retornará el dinero aportado. El ahorro extra que exceda nuestro uso eléctrico lo podemos considerar como una aportación extra a la cooperativa, o también los podemos asignar a otro contrato de electricidad (el que escojamos).
 De tódolos xeitos, sempre temos a posibilidade de aportar máis ou de desprendernos se coidamos que nos sobran.
Recomendación...

Se trata de un préstamo a largo plazo, que no tiene ninguna rentabilidad asociada. Por lo tanto, os recomendamos que solamente aportéis el dinero que no prevéis necesitar. Las ventajas económicas de participar dependen de múltiples factores que no se pueden anticipar. Lo que sí es seguro es que participar en el Generation kWh significa contribuir a la transformación del modelo energético y el aumento de la producción de energía a partir de fuentes renovables.


Visitala web Generationkwh.org

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contactar Contactar