Generation kWh: hai unha cantidade mínima ou máxima para achegar?

[També en: català] [También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri]

ATENCIÓN! 

O proxecto do Generation kWh conseguiu todo o financiamento necesario para sacar adiante as tres plantas de produción de enerxía renovábel previstas. Unha vez conseguido o obxectivo marcado, xa non existe a opción de seguir achegando. O feito de acadar o financiamento necesario (e que, polo tanto, xa non se poidan facer máis achegas) non afecta en nada ás participacións feitas até agora. Podes ler a noticia nesta ligazón.

Para participar no Generation kWh, o importe mínimo para achegar en préstamo é de 100 euros. Non hai unha cantidade máxima para prestar, mais é recomendábel que non exceda o equivalente á electricidade que se utiliza anualmente.

A ter en conta:

  • Se credes que reduciredes o voso uso total durante os próximos anos (medidas de eficiencia, incorporación de autoprodución na casa, etc.) é recomendable marcarvos un límite, e achegar o equivalente do 70 % da electricidade que esteades a utilizar actualmente, por exemplo.
  • Podedes superar o 100 % do voso uso anual. Neste caso, coa enerxía que vos correspondería a prezo Generation kWh e que non precisastes durante todo o ano en curso, tedes dúas opcións: 
    • Asignar a outro contrato de electricidade (o que escollades) o dereito a utilizar a enerxía que vos corresponde á tarifa Generation kWh e que non utilizastes.
    • Non facer nada, e valorar o feito de que a vosa achega axudou a construír máis plantas fotovoltaicas. Isto non quere dicir que esteades a perder diñeiro, sinxelamente que non aproveitades un prezo especial (o da tarifa Generation kWh), xa que non precisades comprar e utilizar esa enerxía de mais.

En todos os casos, pasados 25 anos terásevos devolto o diñeiro prestado. Por outra parte, sempre existe a posibilidade de aumentar a achega ou de pedir un retorno de parte do préstamo, tal como se establece no contrato.

Préstamo a longo prazo:
Trátase dun préstamo a longo prazo, que non ten ningunha rendibilidade asociada. Polo tanto, é recomendábel achegar só o diñeiro que no se teña previsto precisar. 

Participar no Generation kWh significa contribuír á transformación do modelo enerxético e ao aumento da produción de enerxía a partir de fontes renovábeis.

Ir ao web Generationkwh.org.

Still need help? Contactar Contactar