Generation kWh: que acontece se utilizo menos electricidade da prevista? Poderei recuperar a achega?

Se es unha das persoas socias que forma parte de Generation kWh, podería darse o caso de que utilices menos electricidade da prevista. Se nun mes concreto non usas toda a electricidade Generation kWh á que tes dereito, esta acumúlaseche para os meses seguintes. O balance farase anualmente; é dicir, non se poderá acumular dun ano para outro.

En caso de que acabes por utilizar, nun ano concreto, menos electricidade da prevista, perderás a oportunidade de gozar desta electricidade a prezo de custo (tarifa Generation kWh). Este feito non afecta en absoluto á recuperación íntegra do diñeiro que prestaches.

Estamos a traballar para que, en breve, na Oficina Virtual se poida ver o balance enerxético anual. En todo caso, hai que ter presente que, como persoa socia participante do Generation kWh, poderás:

  • Ceder a outros contratos a enerxía Generation kWh que che sobra. É dicir, poderás imputar a un contrato do que es titular, ou ben a outros contratos que escollas, os teus excedentes de enerxía a prezo Generation kWh (sempre que a persoa titular do contrato que se beneficia, o acepte). Tamén poderás escoller a orde con que se reparte esta enerxía.
  • Recuperar unha parte do préstamo. Neste caso, deixarás de ter a parte correspondente dos dereitos asociados: unha parte da enerxía ao prezo Generation kWh. Este punto pode ser útil se, de súpeto, prevés precisar unha cantidade de enerxía moi inferior á que utilizabas no momento de facer a achega ao Generation kWh. 
  • Recuperar a totalidade do préstamo. Deste xeito, o contrato quedará cancelado e Som Energia devolverache o importe pendente de amortizar. As Condicións Xerais do Generation kWh establecen un máximo anual que Som Energia poderá devolver: o 5% do importe global que a cooperativa ten pendente de amortizar. Se un ano se chega a ese 5% (porque moitas persoas ao tempo pediron recuperar toda a achega), as persoas que soliciten a devolución do préstamo despois de terse acadado ese 5% poderían ter que agardar até o ano seguinte. Trátase dunha medida de protección para o mesmo Generation kWh; até hoxe, aínda non se deu o caso. A cancelación anticipada do contrato Generation kWh comportará gastos de xestión que se che repercutirán (que en ningún caso superarán o 4% do importe do préstamo pendente de amortizar no momento da devolución).

Se desexas facer algunha destas accións, podes pedilo escribindo un correo electrónico a generationkwh@somenergia.coop.

Web Generation kWh.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contactar Contactar