Tarifas que ofrece a cooperativa

Actualmente en Som Energia ofrecemos as seguintes tarifas de acceso polo servizo de comercialización de electricidade 100% renovábel:

  • As tarifas de acceso dependen da potencia contratada e de se tes ou non discriminación horaria. Estas tarifas regúlaas o Estado e establécense por lei.
  • Os prezos de todas estas tarifas atoparalos no apartado de tarifas da páxina web de Som Energia.
  • Para coñecer se che resulta axeitado contratar Discriminación Horaria, consulta este vínculo: Tarifa con Discriminación Horaria (DH).

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contactar Contactar