Tarifas que ofrece a cooperativa

¡ATENCIÓN!

A información que se explica neste artigo deixará de ser válida desde o momento en que se aplique o novo sistema de peaxes de transporte e distribución de electricidade publicado no BOE vía circular da CNMC (Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia). Segundo as últimas informacións, a CNMC propuxo que o cambio se faga efectivo o mes de abril de 2021. Porén, cabe a posibilidade de que se aplique gradualmente. Nesta ligazón atoparás máis información ao respecto.

Actualmente en Som Energia ofrecemos as seguintes tarifas de acceso polo servizo de comercialización de electricidade 100% renovábel:

  • As tarifas de acceso dependen da potencia contratada e de se tes ou non discriminación horaria. Estas tarifas regúlaas o Estado e establécense por lei.
  • Os prezos de todas estas tarifas atoparalos no apartado de tarifas da páxina web de Som Energia.
  • Para coñecer se che resulta axeitado contratar Discriminación Horaria, consulta este vínculo: Tarifa con Discriminación Horaria (DH).

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contactar Contactar