Como podo saber o meu uso anual de electricidade?

Podes saber o teu uso anual de electricidade se consultas calquera factura. Aparece debaixo da gráfica de barras, tal e como indicamos na imaxe.

Debes ter en conta que este valor representa só a enerxía utilizada e facturada pola cooperativa. Se hai menos dun ano que o teu contrato está connosco e queres saber un valor aproximado de uso eléctrico anual, podes tomar o valor da enerxía utilizada diaria e multiplicar polo total de días do ano.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contactar Contactar