Que debo facer para pasar o meu contrato á modalidade con autoprodución?

Se dispós dun sistema de autoprodución (de menos de 100 kW e en baixa tensión) debidamente instalado e sabes a que modalidade de autoprodución queres acollerte, debes seguir os seguintes pasos para que se aplique á túa factura:

1. Rexistro de autoconsumo autonómico

Hai que presentar, a través das canles establecidas por cada comunidade autónoma, a documentación solicitada, que pode variar en función de cada rexión e da modalidade de autoprodución á que te queiras acoller. Daquela, o máis recomendábel é consultar ou pedir á empresa que che fixo a instalación que te informe de como proceder con estes trámites.

Unha vez rexistrada a instalación, o organismo autonómico encárgase, nun prazo máximo de 10 días, de informar á empresa distribuídora e esta, en 10 días máis, de informar á comercializadora coa que tes o contrato, neste caso, Som Energia.

2. Verificación dos datos rexistrados sobre o autoconsumo

Ao recibir, en Som Energia, a notificación por parte da distribuidora poñémonos en contacto contigo por correo electrónico para que confirmes que os datos recibidos son correctos.

En caso de que sexan erróneos, tes que comunicárnolo e debes dirixirte ao organismo pertinente da túa comunidade autónoma para que os corrixan. Deste xeito, a distribuídora pasaranos a información rectificada.

3. Solicitude de modificación do contrato de acceso

Unha vez verificado que os datos son correctos, tesnos que pedir a modificación do teu contrato para adaptalo á modalidade de autoconsumo elixida, a través do correo modifica@somenergia.coop.

Ao recibir esta solicitude desde a cooperativa temos que pedir á empresa distribuidora a modificación do contrato de acceso. Unha vez nos comuniquen que foi activada, nun prazo máximo de vinte días hábiles, recibirás as condicións particulares, que incorporan a modalidade de autoconsumo rexistrada. Entón comezaremos a aplicalo á túa facturación mensual.

Esta modificación contractual ten un custo regulado de 9,04 euros + IVE. Se tes pensado realizar unha modificación de potencia ou tarifa do teu contrato, podes aproveitar este momento para realizala; deste xeito, o custo da modificación só se cobra unha vez.

Ligazóns de interese

Still need help? Contactar Contactar