Prezo de compensación de excedentes en autoprodución

O RD 244/2019 do 5 de abril marca que aquelas instalacións de autoconsumo doméstico que queiran poderán acollerse á compensación simplificada dos excedentes de enerxía producidos que acaben por inxectarse á rede.

Os criterios e marxes económicas das tarifas xerais que oferta Som Energia decidímolos entre todas as persoas socias na asemblea xeral.

A nova regulación en compensación de excedentes de autoconsumo trae unha nova actividade vinculada á comercialización, pola que non houbo aínda a posibilidade de debater como se debe cobrar este servicio ás persoas usuarias.

Así, tal e como se comentou na asemblea do 25 de maio de 2019, de xeito provisional, a cooperativa comezará compensando os excedentes a un valor aproximado semellante ao que o mercado eléctrico maiorista recoñecerá. Este valor parte dos mesmos datos utilizados para o cálculo das tarifas de venda, e para este 2020 será de 0,05 €/kWh sen impostos.

Segundo marca a normativa, e como explicamos neste artigo, o valor económico mensual dos excedentes non poderá ser superior ao valor económico da enerxía consumida.

Enlaces relacionados

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contactar Contactar