Horarios dos períodos da tarifa 3.0A

A tarifa 3.0A factura en tres períodos: P1(Punta), P2(Chá) e P3(Val). Cada período corresponde a unha franxa horaria diaria onde o prezo da enerxía e da potencia é diferente:

  • P1 (Período Punta): É o período no que a potencia e a enerxía resultan máis caras. Son 4 horas ao día e no caso de días festivos chámase P4.
  • P2 (Período Chá): Son 12 horas ao día e os días festivos chámase P5
  • P3 (Período Val): É o período no que a potencia e a enerxía resultan máis baratos. Son 8 horas ao día e os días festivos chámase P6.

Nesta tarifa pódese contratar unha potencia diferente en cada un dos períodos.

Depende de se é inverno ou verán, e se o contrato é peninsular ou insular, os horarios dos períodos son diferentes. 

Actualmente Som Energia non ofrece servizo en, Ceuta e Melilla.


Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contactar Contactar