Que facer cando se deixa unha vivenda onde hai contratada a luz con Som Energia?

Se es a persoa titular do contrato, tes as seguintes opcións:

  • Opción 1. Solicitar un cambio de titularidade do contrato cara aos propietarios ou novos inquilinos, coa opción de desvincular o contrato do teu socio/a. A nova persoa titular disporá dun tempo para pensar se quere quedarse en Som Energia e entón facerse socio/a, ou ben contratar con outra comercializadora. Aquí tes un vínculo con máis información e acceso ao formulario de cambio de titular.
  • Opción 2. Solicitar un cambio de comercializadora. Se a persoa que será a responsábel do contrato a partir de agora non desexa ter contratada a luz con Som Energia, poderá solicitar un cambio de comercializadora á compañía que desexe. A solicitude deberá realizarse dende a nova comercializadora coa que se desexa facer o novo contrato.
  • Opción 3. Solicitar unha baixa da subministración eléctrica. Deste xeito deixará de haber luz no piso. Se esta é a túa decisión debes
    debes reencher este formulario. Dende o intre que recibimos a acceptación por parte da  distribuidora da túa zona, esta ten 5 días hábiles para facer efectiva a baixa. Non podemos garantir o día exacto que deixará de haber subministración eléctrica.

Para contratar a luz na túa nova vivenda, tan só tes que encher de novo o formulario contrata a luz que toparás na páxina principal da web da cooperativa.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contactar Contactar