Podo contratar tamén o gas?

Na actualidade en Som Energia só ofrecemos a comercialización de electricidade verde certificada (Clase A, 100% renovábel), xa que no mercado eléctrico existe o proceso para certificar a orixe da enerxía envorcada á rede.

No mercado gasístico, actualmente non está regulada esta posibilidade. Isto dificulta introducir gas de orixe renovábel á rede de distribución.

Se temos calquera novidade respecto ao tema, informaremos puntualmente a tódolos nosos socios e socias a través das nosas canles de difusión (web, blog, redes sociais, etc.)

Still need help? Contactar Contactar