Un concello pode contratar a luz con Som Energia?

Calquer concello que o desexe pode contratar a luz con Som Energia.

Para que un concello poida contratar a luz con Som Energia debe facerse socio, facendo unha achega de 100 € ao capital social da cooperativa.

As condicións de tarifas son as mesmas que para calquera socio de Som Energia e pódelas consultar na nosa páxina web:  Tarifas.

Unha vez o concello xa é socio, só é preciso encher o formulario da páxina web:  Contratar a luz, tantas veces como contratos queiran realizar.

Doutra banda, informarvos que Som Energia tamén se presenta a licitacións públicas. Se queredes máis información podedes contactar con  admin@somenergia.coop.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contactar Contactar