Ámbito de subministración da cooperativa

O noso ámbito de actuación é todo o estado español. Como comercializadora podemos ofrecer a subministración de luz certificada de orixe renovábel en calquera punto que estea conectado á rede a excepción, polo de agora, de Ceuta e Melilla.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contactar Contactar