Convidar a persoas non socias a contratar a luz con Som Energia

Unha persoa socia de Som Energia pode ter tódolos contratos de luz que queira ao seu nome e até 5 contratos doutras persoas.

Se queres que un amigo ou familiar contrate a luz con Som Energia a través da túa figura de socio, só debes facilitarlle o teu número de socio e o teu número de DNI. Con estes datos xa poderá acceder ao formulario contrata a luz que tamén poderá topar na páxina principal da web da cooperativa. 

Unha vez que enchas este formulario cos seus datos (de titular e pagador), xa non é preciso que faga nada mais. Nun período de entre 2 e 8 semanas xa estará facturando coa cooperativa. 

O socio vinculado non ten ningunha responsabilidade económica ou legal en caso de falta de pagamento ou fraude en relación a un contrato do cal non é nin titular nin pagador. Doutra banda agradecemos dende Som Energia que esta persoa sexa alguén próximo e de confianza.

Still need help? Contactar Contactar