Que debo facer para presentar unha reclamación a organismos externos?

[També en: català] [También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri]

Se presentaches unha reclamación a Som Energia ( aquí podes ver como facelo) e estás en desacordo con como se resolveu a reclamación, tes distintos organismos aos que podes acudir para verificar se a resolución é correcta e se se adapta á lei. Son organismos que velan para que as reclamacións presentadas se tramiten correctamente e ofrezan a mellor resposta posíbel. A continuación explicámolas brevemente.

Oficina municipal de atención ao consumidor (OMIC)

As oficinas municipais de atención ao consumidor son servizos municipais de información e asesoramento. Tamén poden xestionar queixas e reclamacións de consumidores sobre empresas que dan servizo ao concello.

Departamento de enerxía de cada comunidade autónoma

É o organismo competente para resolver as reclamacións relacionadas con calidade do servizo, seguridade industrial, contadores de enerxía, peaxes de acceso e todas aquelas reclamacións relacionadas co contrato de acceso de terceiros á rede (ATR) que subscribiches coa empresa distribuidora a través de nós, así como outras temáticas.

Sistema arbitral de consumo

Som Energia está adherida ao Sistema arbitral de consumo, que é o instrumento que as administracións públicas poñen a disposición da cidadanía para resolver de xeito eficaz os conflitos que xorden nas relacións de consumo.

Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (CNMC)

A CNMC pode supervisar as condicións de subministración aos consumidores, velar polo cumprimento da normativa e garantir a transparencia do sector eléctrico, entre outros. Dispón dunha guía informativa para as persoas consumidoras, que inclúe unha sección sobre reclamacións. Tamén podes presentar unha reclamación neste organismo se consideras que se produciu un cambio fraudulento de comercializadora.

Asociacións de persoas consumidoras

Son entidades de carácter privado. As persoas asociadas poden obter asesoramento en temas de consumo e xestionar as súas reclamacións.

Foiche útil este artigo? Grazas pola túa valoración Produciuse un problema ao enviar os teus comentarios. Por favor inténtao de novo máis tarde.

Aínda necesitas axuda? Contactar Contactar