Como pode contratar a luz unha comunidade veciñal?

A Lei catalá 12/2015, de 9 de xullo, de cooperativas, non permite que as comunidades veciñais poidan asociarse a Som Energia.

Así, se unha comunidade quere ter contratada a luz connosco, pode facelo a través dunha persoa socia, dentro dos cinco contratos a que pode convidar cada socio ou socia.

Esta persoa socia pode ser, por exemplo, un veciño ou veciña da comunidade que sexa socia da cooperativa, ou que se faga.

Unha comunidade veciñal tamén pode contratar a luz a través dunha administradora de fincas.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contactar Contactar