Que debo facer para pasar o meu contrato á modalidade con autoprodución?

[També en: català] [También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri]

A continuación detallamos os pasos que tes que facer se dispós dun sistema de autoprodución (de menos de 100 kW e en baixa tensión) debidamente instalado, na túa casa ou no teu bloque de pisos, e queres pasar a unha modalidade de autoprodución para que se aplique na túa factura.

Pasar a modalidade de autoprodución individual con compensación simplificada:

1. Rexistro de autoconsumo autonómico

É preciso presentar, a través das canles establecidas para cada Comunidade Autónoma, a documentación solicitada, que pode variar en función de cada rexión e da modalidade de autoprodución á que te queiras acoller. Daquela, o máis recomendábel é consultar ou pedir á empresa que che fixo a instalación como debes proceder con estes trámites.

Unha vez rexistrada a instalación, o organismo autonómico encárgase, nun prazo máximo de dez días, de comunicalo á empresa distribuidora e esta, en dez días máis, informará á comercializadora con quen tes o contrato, neste caso Som Energia. 

2. Verificación dos datos rexistrados sobre a autoprodución

Cando, en Som Energia, recibamos a notificación por parte da distribuidora, porémonos en contacto contigo por correo electrónico para que confirmes que os datos recibidos son correctos. Cando recibas o correo, entón, terás que ir á Oficina Virtual, na sección «Contratos», e alí seleccionar «Os meus trámites de autoconsumo»:

Entón aparecerache unha pantalla semellante a esta:

En caso de que os datos sexan correctos, deberás marcar a opción «Si, aceptar o trámite».

En caso de que sexan erróneos, deberás marcar a opción «Non, rexeitar o trámite», e deberás dirixirte tamén ao organismo pertinente da túa comunidade autónoma para que as corrixa. Deste xeito, a distribuidora volverá enviarnos a información rectificada.

3. Solicitude de modificación do contrato de acceso

Se verificaches que os datos son correctos, aparecerache unha pantalla de «Aceptación ou rexeitamento do trámite», para aceptar ou rexeitar a modificación do teu contrato á modalidade de autoprodución correspondente:

Alí poderás confirmar que queres pasar o teu contrato á modalidade de autoprodución que corresponda. Tamén deberás achegar documentación:

  • En caso de que se trate dunha instalación rexistrada en Cataluña debes achegar a seguinte documentación: certificado da Instalación Eléctrica de Xeración (CIE) e RITSIC (documento acreditativo da inscrición no Rexistro de Instalacións Técnicas de Seguridade Industrial de Cataluña); tamén nos é útil se nos fas chegar o documento de Rexistro do Autoconsumo (RAC). Normalmente, esta documentación facilítaa a empresa instaladora.
  • Para o resto de zonas con distribuidora E-Distribución: certificado da Instalación Eléctrica de Xeración e Comprobante da presentación no organismo correspondente da Comunidade Autónoma.
  • Para o resto de distribuidoras de fóra de Cataluña non é preciso achegar ningunha documentación.

Ao recibir esta solicitude, desde a cooperativa pediremos á empresa distribuidora a modificación do contrato de acceso, e enviarémosche, aos poucos días, un documento de novas condicións particulares provisional. Cando a distribuidora dea por boa a túa solicitude, activarache a modalidade de autoprodución e entón enviarémosche as novas condicións particulares coa modalidade de autoprodución rexistrada e comezaremos a aplicalo á túa facturación mensual. A distribuidora pode tardar un máximo de dez días para facer este paso.

Esta modificación contractual ten un custo regulado de 9,04 euros + IVE. Se tes pensado facer unha modificación de potencia do teu contrato, podes aproveitar este momento para facela, deste xeito só terás que pagar unha vez o custo do trámite de facer modificacións de contrato.

Se estás a facer o trámite de activar a modalidade de autoprodución e mentres contratas con Som Energia, é importante que nos avises de que estás a tramitar a autoprodución. Deste xeito, poderemos pedir á distribuidora que nos envíe a información que se cadra xa se enviou á anterior comercializadora.

Pasar o contrato a modalidade de autoprodución colectiva:

No caso das instalacións colectivas nos que a empresa distribuidora sexa E-distribución, antes de pedir a modificación contractual á modalidade de autoconsumo débese solicitar á distribuidora a Inspección de Instalación Eléctrica (IIE). Pódese pedir enviando un correo a inspeccionautoconsumo@enel.com.

Despois de realizar a inspección, para pasar o contrato a unha modalidade de autoprodución colectiva deben facerse os mesmos pasos que para autoprodución individual (puntos 1, 2 e 3 da sección anterior). Ademais, cando achegues a documentación, tamén deberás achegar o Acordo de Reparto de excedentes.

Facer un Acordo de Reparto de excedentes é un dos requirimentos da autoprodución compartida. Establece a porcentaxe de enerxía xerada que corresponde a cada un dos puntos de uso de enerxía que participan da autoprodución colectiva.

Ligazóns de interese

Still need help? Contactar Contactar