Os Grupos Locais de Som Energia

Os Grupos Locais de Som Energia están formados por persoas socias que de xeito voluntario fan que o proxecto de Som Energia tome forma, creza e se arraigue ás diferentes realidades locais de todo o territorio. Os Grupos Locais son a alma da cooperativa.

¿Que fan os Grupos Locais?

  • Os Grupos Locais realizan tarefas de difusión do proxecto con charlas, actos e coloquios asistindo a feiras, e fan correr a voz para que máis persoas se achéguen e participen da cooperativa.
  • Atópanse, fórmanse, debaten e acordan xunto co Consello Reitor o rumbo da cooperativa en función do mandato da Asemblea Xeral de socios e socias.
  • Establecen vínculos e tecen redes con outros colectivos que traballan en prol do cambio de modelo enerxético e na defensa do medio ambiente.
  • Organizan accións, mobilizacións e proxectos de xeito autónomo e respondendo a necesidades e inquedanzas a nivel local.
  • Fan de vínculo entre os socios e socias de pobos e cidades e a estrutura da cooperativa.
  • Procuran novos proxectos de xeración renovábel a ser impulsados e financiados por Som Energia.
  • Fan posíbel a súa participación por videoconferencia na Asemblea Xeral de socias e socios nos diferentes pobos e cidades.
  • Representan la cooperativa ante las administraciones locales.
  • Representan á cooperativa ante as administracións locais.

¿Como se organizan os Grupos Locais?

Os Grupos Locais deciden como organizarse de xeito autónomo sempre en prol da horizontalidade e os valores cooperativistas.

¿Como topar o Grupo Local máis próximo?

Neste vínculo poderás atopar un directorio de correo electrónico así como as diferentes redes sociais onde participa cada grupo local.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contactar Contactar