De onde provén a electricidade que emprego?

Som Energia comercializa electricidade verde a partir do sistema de utilización dos certificados de garantía de orixe. Na cooperativa somos 100% renovábeis, así que os certificados verdes garanten que o 100% do volumen da enerxía que consumiron as nosas socias-consumidoras xerouse por algunha instalación produtora de enerxía renovábel.

Paralelamente, Som Energia traballa para desenrolar pequenos proxectos de produción de enerxía en catro sectores: biogás, fotovoltaico, eólico e biomasa.


Ano tras ano, Som Energia foi etiquetada como comercializadora verde (100% renovábel) segundo o procedemento anual de certificación que realiza a CNMC (Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia) das comercializadoras.

E lográmolo grazas aos certificados de garantía de orixe (GdO) daqueles produtores renovábeis que nos transfiren a súa produción anual para, deste xeito, cumprir o compromiso da cooperativa: visibilizar a demanda por parte da cidadanía dunhas fontes enerxéticas (as renovábeis) fronte a outras (fósiles e nucleares).

Deste xeito, ademais de facer uso dos certificados das  nosas propias instalacións, tamén gozamos de colaboracións moi apreciadas.

Para nós é importante mostrar con quen colaboramos para conseguir estes certificados e deste xeito por en valor a orixe desta produción de electricidade renovábel. E xa que logo, na seguinte táboa detallamos quen nos axudou para a  certificación do ano 2017 e de que instalacións renovábeis proveñen os seus certificados de garantía de orixe.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contactar Contactar