Mudar de conta bancaria para o pagamento das facturas

Debes acceder á  Oficina Virtual de Som Energia para modificar a túa conta bancaria. 

Cando solicites a modificación da túa conta bancaria, recibirás en poucos minutos un mail de confirmación ao teu correo electrónico. Deberás seguir o enlace que recibas para que se faga efectivo o cambio solicitado.

Se non se completa este proceso de validación os cambios non son efectivos. A solicitude ten unha validez de 48 horas e pasado este tempo, deberase comezar o proceso novamente.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contactar Contactar