Podo reducir a potencia contratada se dispoño dun sistema de autoprodución?

[També en: català] [También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri]

A potencia contratada ten unha implicación en todos os elementos e aparellos que podes conectar ao mesmo tempo, nun mesmo punto de subministración. Os consellos xerais a ter en conta podes atopalos no seguinte artigo: Como podo saber a potencia que preciso?

Se dispós dun sistema de autoprodución, ás recomendacións da ligazón anterior hai que engadir as que comentaremos seguidamente, xa que neste caso certamente o teu requirimento de enerxía da rede diminuirá. Isto, porén, non implica necesariamente que poidas baixar a potencia contratada.

Para facer esta valoración, deberás ter en conta diferentes factores:

  • Picos de demanda en momentos en que non teñas xeración propia.
  • Presenza de baterías na instalación.
  • Facturación por ICP
  • Potencia instalada do sistema de autoprodución.

En primeiro lugar, tes que revisar se nos momentos en que esteas a xerar pouca ou nada de enerxía poderás limitar a túa demanda eléctrica para non facer saltar o ICP: por exemplo, se dispós dunha instalación fotovoltaica, deberás pensar se podes diminuír a túa demanda á noite ou en días con moita nebulosidade, momentos en que a produción é nula ou moi baixa.

Aquí entra o condicionante de se dispós de baterías ou ouros sistemas de acumulación na instalación: o feito de que haxa baterías favorecerá poder baixar a potencia contratada, xa que estas poden subministrar enerxía nos momentos en que non hai produción.

Tamén é importante ter en conta os casos que afectan unicamente a instalacións en que a potencia instalada é superior á potencia contratada e a facturación do contrato é por ICP (Interruptor de Control de Potencia). Nestes casos, a potencia contratada é a potencia máxima que se permite subministrar tanto nun sentido como no outro. Así, se a potencia demandada na rede ou a potencia exportada (é dicir, a potencia excedentaria pasada á rede) é superior á contratada, actívase o ICP e córtase a subministración.

Hai que prestar atención neste punto para non sobredimensionar excesivamente a potencia instalada no sistema de autoprodución e evitar problemas nos momentos de máxima produción e mínimo uso eléctrico propio. Neste caso, debes saber que se pode configurar o inversor da instalación co fin de limitar a potencia excedentaria pasada á rede.

Still need help? Contactar Contactar