Autoprodución: que é o balance neto horario?

[També en: català] [También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri]

O balance neto horario é o saldo neto hora por hora tanto da enerxía utilizada como da enerxía inxectada á rede. As distribuidoras están obrigadas a aplicaren este mecanismo cando nos facilitan as lecturas para emitir as facturas correspondentes.

A partir da publicación do novo Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, sobre autoconsumo, todas as instalacións fotovoltaicas van asociadas a un contrato acollido a unha das modalidades de autoprodución. Así, as distribuidoras infórmannos por un lado das lecturas da enerxía utilizada da rede e por outro dos kWh inxectados na rede.

Tomamos un par de exemplos para explicar que é e como se aplica. Ten en conta que, de feito, coa anterior normativa xa estaba en vigor.

Para simplificar, tomamos o caso dunha instalación doméstica monofásica. No caso dunha instalación trifásica, a explicación é semellante mais complícase porque hai que falar de cada unha das fases.

Exemplo 1

Contador
Hora Uso real de enerxía
Produción FV kWh utilizados da rede kWh inxectados
13:00 0,5 kWh 0,4 kWh 0,1 kWh 0 kWh
13:15 0,5 kWh 0,4 kWh 0,1 kWh 0 kWh
13:30 0 kWh 0,4 kWh 0 kWh 0,4 kWh
13:45 0 kWh 0,4 kWh 0 kWh 0,4 kWh
Total hora: 1 kWh 1,6 kWh 0,2 kWh 0,8 kWh

Neste caso, se tomamos toda a hora, utilizamos da rede 0,2 kWh e a enerxía inxectada foi de 0,8 kWh. Aplicando o balance horario sáenos como se só inxectásemos 0,6 kWh (0,8-0,2) na rede.

Exemplo 2

Contador
Hora Uso real de enerxía Produción FV kWh utilizados da rede kWh inxectados
09:00 0,4 kWh 0,1 kWh 0,3 kWh 0 kWh
09:15 0,4 kWh 0,1 kWh 0,3 kWh 0 kWh
09:30 0 kWh 0,1 kWh 0 kWh 0,1 kWh
09:45 0 kWh 0,1 kWh 0 kWh 0,1 kWh
Total hora: 0,8 kWh 0,4 kWh 0,6 kWh 0,2 kWh

Neste caso, se tomamos toda a hora, utilizamos da rede 0,6 kWh e a enerxía inxectada foi de 0,2 kWh. Aplicando o balance horario sáenos como se só utilizásemos da rede 0,4 kWh (0,6-0,2).

***

Tanto nun exemplo como no outro o resultado é que as lecturas de kWh utilizados da rede e as lecturas de inxección á rede que nos envía a distribuidora deben vir modificadas con cadanseu axuste para que se teña en conta a suma de todos os balances, de todas as horas, segundo o período de facturación en cuestión.

Alerta! Non se debe confundir o balance neto horario coa compensación simplificada de excedentes.

Ligazóns relacionadas

Still need help? Contactar Contactar