Que é a autoprodución?

[També en: català] [También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri]

A autoprodución é a xeración de enerxía eléctrica renovable por parte de quen a utiliza, xa sexa unha persoa (que a utiliza no seu fogar particular), unha empresa ou comercio, un equipamento de servizos ...

A forma máis habitual de autoprodución, actualmente, é a fotovoltaica, aínda que tamén existen alternativas tales como aeroxeradores domésticos que transforman a enerxía eólica en eléctrica.

O principal obxectivo da autoprodución é o autoabastecemento enerxético (total ou parcial), mais tamén a xestión do excedente.

  • Autoabastecemento enerxético: significa xerar a propia enerxía que utilizas. Para aumentar o autoabastecemento é importante desprazar o máximo posible de usos de enerxía cara as horas de produción de enerxía. Por exemplo, no caso da autoprodución fotovoltaica, programando lavadoras ou o lavalouza en momentos de máxima produción, que son as horas centrais do día. En caso de non dispor de baterías ou algún outro sistema de almacenamento, para aproveitar a enerxía xerada será necesario utilizala exactamente no mesmo momento en que se xere.
  • Excedente enerxético: refírese a aquela enerxía que non se pode almacenar nin utilizar no mesmo momento en que se xera. Agás nos casos en que hai un sistema antivertedura, esta enerxía pasa a través do contador e pásase á rede eléctrica para que outras persoas poidan facer uso. No seguinte artigo explícanse as distintas modalidades de autoprodución renovable doméstica ás que nos podemos acoller segundo o Real Decreto 244/2019. Este abre a porta á compensación simplificada de excedentes, que favorece que as instalacións acaben por inxectar á rede a enerxía que non se utiliza.

Optar por algunha das modalidades con excedentes repercute directamente ao medio ambiente, xa que é enerxía verde que se utiliza e non se perde. Evita así que se teña que xerar máis enerxía e reduce as emisións de CO₂. Por outra parte, a compensación dos excedentes entregados á rede fai que a instalación se amortice antes.

Para máis información, véxase esta noticia sobre o novo Real Decreto de Autoprodución.

Instalacións fotovoltaicas

O tipo máis habitual de instalacións con autoprodución, na actualidade, son as instalacións fotovoltaicas. Nos casos de instalacións conectadas á rede, constan dos seguintes elementos básicos:

  • Paneis fotovoltaicos: xeran electricidade a partir da luz solar.
  • Inversor: converte a corrente continua dos paneis en corrente alterna.
  • Proteccións: interruptores que saltan en caso de sobretensións ou perdas.
  • Baterías (opcional): almacenan e dan electricidade nos momentos en que non hai produción.

As instalacións de autoprodución presentan unha alta eficiencia enerxética, xa que a electricidade se utiliza no mesmo lugar onde se produce, evitando perdas por transporte.  

Enlaces de interese

Still need help? Contactar Contactar