Diferenzas entre investir no capital social e o proxecto Generation kWh

En Som Energia queremos  mudar o modelo enerxético actual e traballamos para acadar un modelo 100% renovábel, sostíbel e participativo. Unha das accións concretas é impulsar proxectos de xeración de enerxía a partir de fontes renovábeis. Así, creamos opcións de investimento directo en renovábeis para facer que as persoas sexan parte activa desta mudanza.

Na actualidade non existen incentivos para a posta en marcha de novos proxectos renovábeis. Pese a iso, Som Energia non consideramos mudar o noso obxectivo e por iso actualmente é posíbel impulsar proxectos renovábeis a partir de:

  • GenerationkWh. Investimento de produción compartida para xerar a túa propia electricidade durante os vindeiros 25 anos. Garántese o retorno dos cartos e o acceso á electricidade producida a prezo de custo. Modelo de investimento útil para ofrecer unha alternativa colectiva para permite poñer en funcionamento proxectos renovables superando a retirada de incentivos e barreiras á autoproducción individual . Web GenerationkWh
  • Achegas ao capital social a cooperativa, para proxectos que poden ofrecer un retorno económico ao investimento (actualmente do 1,75%)

Generation kWh
Achegas voluntarias ao capital social da cooperativa
Filosofía do modelo
Xerar enerxía de seu con proxectos colectivos
Facer unha achega económica en renovábeis
Os proxectos de xeración
Para novos proxectos sen primas
Para proxectos con prima ou rendibilidade dabondo
A natureza da achega
Empréstito sen xuros
Achega á cooperativa con un xuro anual
A cantidade de cartos a achegar
En función do uso anual de electricidade. Consulta a calculadora
100 € - 100.000 €
Prazo da achega
A 25 anos
Sen prazo. Renovación anual automática 
Retirada da achega
Sempre que se queira; Venda, traspaso das accións enerxéticas
Sempre que se queira con 3 meses de previo aviso
Rendibilidade da participación
Retorno proporcional anual do empréstito + Electricidade a prezo de custo (esperada unha rendibilidade do 3 - 6%)
Rendibilidade anual económica do 1,75%
Rendibilidade para a cooperativa
0% Som Energia xestiona estes proxectos sen ningunha marxe económica
7-13% pero depende das primas e outros aspectos reguladores
Fiscalización
Sen efectos fiscais
Os xuros aboados teñen a consideración fiscal de réditos do capital mobiliario na declaración da renda.
Condicións xeráis

vínculo

vínculo

Formulario de achegas

vínculo

vínculo

Still need help? Contactar Contactar