Cal é a rendibilidade económica do investimento?

obxectivo principal do proxecto Generation kWh é a autoxeración de electricidade renovábel colectiva, non a de obter unha rentabilidad económica. Aínda que dependendo de como evolucione o prezo da electricidade no mercado, pódese considerar que obteremos un rendemento económico grazas aos cartos investidos.

Podemos imaxinar moitas escenas futuras, onde segundo a evolución das variábeis pode darse un resultado ou outro. Por exemplo, considerando que o IPC aumenta un 1% nas seguintes hipóteses:

  • Na hipótese conservadora, coa que traballamos nós, o prezo da electricidade mantense igual para os vindeiros 25 anos: obtemos unha taxa interna de retorno (TIR) do investimento a 25 anos do 3%.
  • No caso de que os prezos da electricidade no mercado acrecenten un 3%: poderíase chegar a un retorno do 6%.

Para máis información ou calcular o resultado con outras variables, podedes usar este documento.

Visitala web Generationkwh.org

Still need help? Contactar Contactar