Estudos de optimización de potencia na tarifa 3.0A

Para contratacións da   tarifa 3.0A (máis de 15 kW de potencia), que esteades interesados/as en facer un estudo de optimización da potencia.
Este estudo farase en base ás lecturas do maxímetro dos últimos 12 meses. O resultado serviravos de orientación para decidir as potencias a contratar para o vindeiro ano.

Si no el veus correctament:  enllaç al formulari.

Still need help? Contactar Contactar