Modificacións de contrato

Se tes o contrato activado con Som Energia e queres saber como solicitar unha modificación do teu contrato:

  • Queres mudar a tarifa contratada

Podes facelo a través do seguinte vínculo.

  • Queres saber como mudar a potencia contratada?

Podes facelo no seguinte vínculo

  • Queres mudar o titular

Realízase a través do seguinte vínculo

NOTA: Se aínda non tes o contrato con nós, o cambio de titularidade faise durante o proceso de contratación.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contactar Contactar