O interruptor de control de potencia ou ICP

[També en: català] [También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri]


O interruptor de control de potencia (ICP) serve para limitar o uso da potencia ao valor que ten contratado o punto de subministración. Se nalgún momento se supera a potencia que tes contratada, o interruptor actívase e córtase a subministración eléctrica. Debido ás súas características, tamén actúa de protección, para evitar danos nas instalacións eléctricas en caso de sobrecargas.

Ten presente que a potencia contratada dá unha idea de todos os aparellos eléctricos que podes conectar ao mesmo tempo na túa instalación. Se tes dúbidas podes consultar o seguinte artigo: Como podo saber a potencia que preciso?

Até hai pouco, o ICP era un interruptor que formaba parte do cadro eléctrico. Tal e como se pode ver na imaxe seguinte, era o primeiro interruptor comezando pola esquerda:

Esta distribución xa non se utiliza nas novas instalacións.

Actualmente, os contadores dixitais de telexestión levan o ICP incorporado, polo que xa non é obrigatorio que o teñas instalado fisicamente no cadro eléctrico.

Como reactivar a subministración, despois de que o ICP o cortara por exceso de potencia?

Co fin de volver recuperar a subministración tes que seguir estes tres sinxelos pasos:

  1. Desconectar o aparello ou aparellos que provocaran a sobrecarga.
  2. Baixar o interruptor xeral do cadro eléctrico.
  3. Agardar 3 segundos e volvelo subir.

Tamén podes recuperar a subministración accedendo ao contador e activando o pulsador.

Desinstalar o vello ICP do cadro eléctrico

Nalgunhas ocasións, pode ser preciso pensar en desinstalar o vello ICP do cadro eléctrico, sobre todo nestes dous supostos:

  • En caso de que queiras aumentar a potencia contratada e o ICP do cadro eléctrico limite a potencia dispoñíbel a un valor por debaixo do desexado.
  • Se o interruptor de control de potencia se activa con frecuencia sen que se supere a potencia contratada. Isto pode indicar que xa non funciona correctamente.

Nestes casos, hai que pórse en contacto cunha empresa electricista cualificada para que o saque. Ten en conta que unicamente o poderás desinstalar se dispós dun contador dixital co ICP incorporado.

Still need help? Contactar Contactar