Como podo saber a potencia que preciso?

[També en: català] [También en: castellano] [Euskaraz ere eskuragarri]

A potencia afecta en grande medida o custo final da factura e por iso é importante tela ben axustada ás necesidades do noso día a día.

Se temos unha potencia contratada demasiado elevada, estaremos pagando por algo que non estamos a utilizar. Pola contra, se temos unha potencia contratada demasiado baixa, saberémolo porque continuamente nos saltará o sistema de control de potencia interrompéndose momentaneamente a subministración electricidade ata que non rearmemos o ICP.

A potencia contratada óptima dependerá dos electrodomésticos que se precisan ter funcionando ao tempo. Hai que ter en conta as diferentes estacións do ano; no inverno, se cadra se precisa calefacción eléctrica e no verán aire acondicionado.

A normativa actual só permite unha redución de potencia cada 12 meses. En cambio, si que se pode solicitar máis dun aumento de potencia por ano, se é preciso, sempre que se cumpra coa normativa de seguridade.

No seguinte explicámosche máis detalladamente que é a potencia contratada, como saber que potencia é a idónea en cada caso e como modificara, se é preciso.

Outros recursos que nos poden axudar:

Outra opción que temos é medir a potencia que estamos a utilizar nun determinado momento cun amperímetro de pinza. Nese caso, podemos contactar con algún electricista para que nos axude.

Para contratos con tarifa 3.0TD, con máis de 15 kW de potencia contratada, consulta este enlace

Para contratos de comunidades veciñais con ascensor, consulta este outro enlace

¡ATENCIÓN! 

A partir da entrada en vigor das novas tarifas, o 1 de xuño de 2021, establecerase un período no cal os trámites das modificacións de potencia que non impliquen un aumento de potencia contratada non terán ningún custo. Esta gratuidade do trámite durará até o 1 de xuño de 2022, será por dúas veces e estará condicionada a que a modificación non implique que a empresa distribuidora teña que desprazar persoal técnico para facela efectiva.

Still need help? Contactar Contactar