O bono social

Que é o bono social?

É unha axuda creada polo Goberno, vixente dende o ano 2009, co fin de "protexer" a determinados colectivos, considerados vulnerábeis.

Na actualidade, representa unha redución do 25% do término de potencia e do termo de enerxía sobre a factura de electricidade.

Cando se dá calquera das condicións establecidas pódese solicitar ser beneficiario/a do bono social, a condición de que o contrato de electricidade estea nunha comercializadora de referencia (mercado regulado) e se considere que é a vivenda habitual.

Condicións polas que se pode optar ao bono social:

  • Ter unha potencia contratada inferior a 3 kW.
  • Ter 60 ou máis anos de idade e ser pensionista por xubilación, incapacidade permanente ou viuvez.
  • Ser familia numerosa.
  • Formar parte de unha unidade familiar que teña tódolos seus membros en situación de desemprego.

Só poderá solicitalo o titular do contrato, isto é, que o requisito requerido deberao cumprir a persoa titular.

Cales son as comercializadoras de referencia?

Pódese contratar con calquera  destas compañías eléctricas, con independencia de onde se tope a vivenda.

Hai que ter en conta que se debe solicitar a tarifa PVPC (prezo voluntario ao pequeno consumidor), que é a tarifa regulada e presentar a solicitude e documentación pertinente para pedir a aplicación do Bono Social

Como solicitalo?

As solicitudes para pedir o Bono Social atópanse na páxina web de cada unha das comercializadoras de referencia e hai diferentes tipos de solicitude, así como documentación requirida en razón de cal é a condición pola que se pide a axuda.

Na páxina web do  Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo podedes topar máis información.

E con Som Energia?

Lamentabelmente, en Som Energia non podemos aplicar o Bono Social establecido polo Goberno, porque somos unha comercializadora do mercado libre e non do mercado eléctrico regulado.

O feito de que a aplicación do Bono Social só a poidan ofrecer as empresas do mercado regulado, limita a liberdade dalgunhas persoas para elixir con quen contratar a luz, porque lles representa perder a axuda á que teñen dereito.

Así pois, habería que revisar a regulación relacionada, pero ao mesmo tempo, tampouco descartamos converternos en comercializadora de referencia algún día se isto realmente fose útil para lograr os nosos obxectivos. Deberase valorar no seu momento porque aínda non cumprimos os requisitos que se piden para operar dentro do mercado regulado.

De tódolos xeitos, teñamos presente que igual de importante é reducir o noso uso de enerxía que un desconto económico na nosa factura. Ser máis eficientes axudaranos a reducir o custo da factura de xeito sostido no tempo así como a diminuír o impacto ambiental.

Still need help? Contactar Contactar